Waarmee kan ik u van dienst zijn???

Ik adviseer en bemiddel bij complex advies. Dit doe ik met passie en volle overtuiging. Niet alleen in woorden maar ook in daden. Hierover leest u meer in mijn referenties

Onze wetgever heeft beschreven in de Wet Financieel Toezicht (WFT) waaraan een advies minimaal moet voldoen. Deze wetgeving moet ervoor zorgen dat u een passend financieel advies krijg waarbij uw belang voorop staat. In de downloads vindt u diverse Dienstverleningsdocumenten.

Hypotheek:

Financiering van een nieuwe woning, financiering van een verbouwing van uw woning, oversluiting of aanpassing van uw bestaande hypotheek. Ik kan bemiddelen voor zo’n 30 financiers.

Consumptieve Financiering:

Een passende financiering van bijvoorbeeld een nieuwe auto, boot of andere goederen. Daarnaast is een oversluiting en eventueel bundeling van meerdere financieringen tegen een beter tarief en voorwaarden mogelijk.

Oudedagsvoorziening:

Inzicht geven in uw financiële situatie bij pensionering. Naast AOW en pensioen kijken ik eveneens naar andere vermogens en betrekken we de aflossing van een eventuele hypotheekschuld hierbij.

Overlijdensrisico:

Het is goed om inzicht te hebben in de financiële positie van uw gezin bij een overlijden. Hiermee heeft u de mogelijkheid om een adequate voorziening te treffen.

Arbeidsongeschiktheid:

Werknemers kunnen veelal aanspraak maken op diverse voorzieningen, zoals loondoorbetaling door de werkgever, sociale voorzieningen, regelingen uit een cao, enz… Maar hoe ziet het totaal eruit???
Een ondernemers heeft geen enkele voorziening waar hij op terug kan vallen als hij arbeidsongeschikt wordt. De keuze van een passende voorziening is zeer complex.

Hoe word ik betaald:

Sinds 1-1-2013 is er in Nederland een algeheel provisie verbod voor financiercomplex en impactvolle producten. Dit houdt in dat er vanuit een geldverstrekker of financier geen enkele financiële vergoeding aan een adviseur mag worden uitbetaald. Hierop zijn 2 uitzonderingen, nl. advies en bemiddeling van consumptief krediet. Deze dienstverlening mag enkel op provisiebasis worden verricht. Daarnaast mag een doorlopende provisie op een lopend contract van voor 1-1-2013 doorlopen.

Voor mijn diensten vraag ik een vergoeding. De hoogte van mijn vergoeding is afhankelijk van uw opdracht. Dit kan op basis van de gemaakte uren tegen een vast uurtarief of op basis van een vaste vergoeding. Voor de opdracht spreken wij de vergoeding af, hiermee heeft u op voorhand duidelijkheid over de kosten van mijn diensten.